Bạn có thể thực hiện hành động nào để chọn cột nào xuất hiện trong giao diện quản lý quảng cáo?

Bạn có thể thực hiện hành động nào để chọn cột nào xuất hiện trong giao diện quản lý quảng cáo?

  • Tạo vai trò người dùng mới
  • Tạo bộ lọc
  • Tạo hồ sơ người dùng mới
  • Tạo chế độ xem tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Tạo chế độ xem tùy chỉnh

Giải thích : Nhấp vào menu “Chế độ xem” trong chiến dịch của bạn. Điều này cho phép bạn chọn loại hàng và cột nào hiển thị trong chiến dịch của mình. Hàng dành cho các mục, như quảng cáo và quảng cáo. Các cột dành cho thông tin mặt hàng, như ngày bắt đầu và trang đích.

Chế độ xem tùy chỉnh là lựa chọn tùy chỉnh của các hàng và cột mà bạn có thể tự đặt tên và lưu. Để tạo một dạng xem mới, hãy bấm Tùy chỉnh dạng xem, chọn hoặc bỏ chọn các hộp và lưu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/3419088